methodData property Null safety

List? methodData

Implementation

List? get methodData native;